Dotacja WFOŚiGW dla OSP 2023

Dotacje

Dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  2023 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”.
 

Beneficjentami są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu strażackiego wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń przez jednostki OSP.

Wnioskodawca: Jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych

Terminy naboru:
Województwo Wielkopolskie - od dnia 02.01.2023 r. do dnia 20.01.2023 r.  (zakończone)
Województwo Małopolskie - od dnia 01.02.2023 r. do dnia 15.02.2023 r. 
Województwo Podlaskie - od dnia 09.02.2023 r. do dnia 13.03.2023 r. 
Województwo Lubelskie - od dnia 09.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r. 
Województwo Dolnośląskie - od dnia 10.02.2023 r. do dnia 28.04.2023 r. 
Województwo Śląskie  - od dnia 10.02.2023 r. do dnia 14.04.2023 r. 
Województwo Lubuskie - od dnia 10.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r. 
Województwo Łódzkie - od dnia 13.02.2023 r. do dnia 17.02.2023 r. (krótki termin !)
Województwo Kujawsko-Pomorskie - od dnia 13.02.2023 r. do dnia 28.02.2023 r. 
Województwo Warmińsko-Mazurskie - od dnia 13.02.2023 r. do dnia 24.02.2023 r. 
Województwo Mazowieckie - od dnia 14.02.2023 r. do dnia 06.03.2023 r.
Województwo Podkarpackie - od dnia 20.02.2023 r. do dnia 03.03.2023 r.
Zakres finansowania: Zakup sprzętu, wyposażenia oraz środków ochrony indywidualnej służących do prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń (-> wykaz produktów - tabela poniżej)


Przygotowanie wniosku: Formularz wniosku należy wypełnić zgodnie z zapisami „Instrukcji przygotowania wniosku wraz z załącznikami”. Wnioski należy składać w wersji papierowej do Biura Podawczego Funduszu lub na skrzynkę podawczą Funduszu znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) oraz wersji elektronicznej w generatorze wniosków.

SZCZEGÓŁY: 

Województwo Małopolskie -> WFOŚiGW Kraków
Województwo Podlaskie -> WFOŚiGW Białystok
Województwo Lubelskie -> WFOŚiGW Lublin
Województwo Dolnośląskie -> WFOŚiGW Wrocław
Województwo Śląskie -> WFOŚiGW Katowice
Województwo Lubuskie -> WFOŚiGW Zielona Góra
Województwo Łódzkie - > WFOŚiGW Łódz
Województwo Kujawsko-Pomorskie -> WFOŚiGW Toruń
Województwo Warmińsko-Mazurskie -> WFOŚiGW Olsztyn
Województwo Podkarpackie ->WFOŚiGW Rzeszów
Województwo Mazowieckie -> WFOŚiGW Warszawa


WYKAZ PRODUKTÓW

L.p.Wyposażenie osobiste i ochronneLink
w sklepie
UWAGI
1Ubranie specjalneLINKCNBOP
2Obuwie buty specjalne strażackie skórzaneLINKCNBOP   
3Obuwie buty specjalne strażackie gumoweLINKCNBOP
4Rękawice specjalneLINKCNBOP
5Kominiarka niepalna strażackaLINKCNBOP
6Hełm strażackiLINKCNBOP
7Ubranie koszaroweLINK
8Spodnie pilarza
9WoderyLINK
10Kombinezon ochronny na owadyLINK
11Aparat powietrzny nadciśnieniowyLINKCNBOP
12Butla do aparatu powietrznegoLINK
13Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcemLINKCNBOP
14Sygnalizator bezruchuLINKCNBOP
15Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowymLINK


L.p.Sprzęt informatyki i łączności
Link 
w sklepie
UWAGI
1Radiotelefon przenośnyLINK
2Ładowarka do radiotelefonu przenośnegoLINK
3Radiotelefon przewoźnyLINK
4System selektywnego alarmowania
5MegafonLINK
6Syrena alarmowaLINK
L.p.Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
Link do produktu
w sklepie
UWAGI
1Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych
2Agregat zasilającyLINK
3Przewody hydrauliczneLINKL.p.Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
Link do produktu
w sklepie
UWAGI
1Drabina przenośna ratowniczaLINKCNBOP
2Agregat prądotwórczy min. 3,0 kVaLINK
3Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem wężyLINKCNBOP
4Motopompa pożarniczaLINKCNBOP
5Pompa pływającaLINKCNBOP
6Zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3LINK
7Wąż ssawnyLINKCNBOP
8Wąż tłocznyLINKCNBOP
9Smok ssawnyLINKCNBOP
10Prądownica wodnaLINKCNBOP
11Prądownica pianowaLINKCNBOP
12Wytwornica pianyLINKCNBOP
13Kurtyna wodnaLINKCNBOP
14Zasysacz liniowyLINKCNBOP
15RozdzielaczLINKCNBOP
16ZbieraczLINKCNBOP
17Stojak hydrantowyLINKCNBOP
18TłumicaLINK
19Topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjneLINK
20Pilarka do drewna min 2.2 kWLINK
21Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych min 4.0 kW
22Piła tarczowa do stali i betonu min 3.0 kWLINK
23Detektor prądu przemiennegoLINK
24Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węglaLINK
25Wentylator oddymiającyLINK
26Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczejLINK
27Sprzęt do oznakowania terenu akcjiLINK
28Parawan ochronnyLINK
29Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki airbagLINK
30Siodełko wężoweLINK
31Mostek przejazdowyLINK
32Sito kominoweLINK
33Spalinowy opryskiwacz plecakowyLINK
34Bosak dielektrycznyLINK
35Nożyce dielektryczne
36Latarka kątowa LINK
37Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdówLINK
38Podpora stabilizującaLINK
39Linka strażacka ratownicza o długości min 30 mLINKCNBOP
40Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m
41Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy do samochodu pożarniczego
42Ratowniczy sprzęt hydraulicznyLINK
43Namiot pneumatyczny wraz z osprzętemLINK


INFORMACJE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych - EDYCJA 2022

Cel programu

Celem programu jest podniesienie gotowości bojowej lokalnych służb ratowniczych poprzez doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w sprzęt niezbędny do zapobiegania i likwidacji skutków katastrof naturalnych, ekstremalnych zjawisk atmosferycznych lub awarii technicznych, których skutki zagrażają życiu lub zdrowiu osób, mieniu albo środowisku naturalnemu.

Dla kogo przeznaczone są dotacje w ramach programu ?

W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu całej Polski. Beneficjentem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

Jaka kwota przeznaczona jest ze środków WFOŚiGW dla OSP w 2023 r. ?

W ramach programu Narodowy Fundusz dofinansuje zakup sprzętu strażackiego ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości:

1) Do 100% - kwota maksymalna do 25.000,00 zł

Realizacja programu

Realizacja Programu rozumiana w szczególności jako: określenie dat planowanego naboru wniosków, określenie terminów zakończenia oraz wydatkowania środków dla zadań realizowanych przez Beneficjentów, określone zostaną w Ogłoszeniu o naborze wniosków.

W ramach Programu dofinansowywany będzie zakup specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń, w tym m.in. agregatów prądotwórczych, motopomp, środków ochrony indywidualnej, połączony z działaniami edukacyjnymi (działania edukacyjne są obligatoryjnym elementem projektu).CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

1) Czy ceny w sklepie są aktualne?

Dokładamy starań, aby ceny w sklepie www.ppoz.sklep.pl były jak najbardziej aktualne. Oddelegowany pracownik modyfikuje na bieżąco ceny na stronie internetowej w miarę napływania nowych cenników od producentów.

2) Czy ceny sprzętu strażackiego będę aktualne w najbliższych miesiącach?

Nie możemy zagwarantować stałych cen w dłuższym okresie czasowym. Wynika to z czynników zewnętrznych. Proponujemy we wnioskach wpisywać ceny wyższe o ok. 5 - 7 %.

3) Co w przypadku różnicy cen we wniosku i cen sklepowych?

Prosimy o kontakt telefoniczny/mailowy. W 18-letniej działalności firmy POŻ-POL wszystkie dotacje rozliczyliśmy w 100 %. Ceny w sklepie podlegają rabatowaniu. Zgodnie z życzeniem Klienta ustalamy dokładne ceny brutto na fakturze, dostosowujemy nazewnictwo produktów strażackich do wymogów wniosku. Każda złotówka z wniosku jest wykorzystana na potrzeby OSP.

4) Jak wygląda sytuacja z dostępnością asortymentu strażackiego?

Zdarza się, że pewne produkty nie są już dostępne. Wówczas proponujemy produkt o identycznych lub bardzo zbliżonych parametrach spełniających wszystkie wymogi (CNBOP)

5) Czas realizacji zamówienia znacząco się wydłuża. Co robić?

Wszystkie dotacje rozliczamy terminowo. Wszelkie dokumenty (faktury, umowy, protokoły, certyfikaty) dostarczamy we właściwym czasie, zgodnie z życzeniem Klientów.

5) Jaki jest zakres oferowanego asortymentu w ramach dotacji?

Najkrócej pisząc - nieograniczony. Prowadzimy sprzedaż wszystkich wiodących producentów/ dystrybutorów. Nie ograniczamy się tylko do wyboru jednego modelu ubrania, hełmu, węży itp. Dzięki temu nie ma konieczności zakupu asortymentu strażackiego jednego producenta/ dystrybutora.
przęt uzbrojenia i techniki specjalnej<br /></strong></td><td style="text-align: center;">Link do produktu<br />w sklepie</td><td style="text-align: center;">UWAGI</td></tr><tr style="background-color: #e9e9e9;"><td style="text-align: center;"><strong>1</strong></td><td>Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych</td><td style="text-align: center;"></td><td></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td><td>Agregat zasilający</td><td style="text-align: center;"><a target="_blank" title="Agregat zasilający hydrauliczny" href="http://www.ppoz.sklep.pl/narzedzia-hydrauliczne-weber/1008-agregat-hydrauliczny-v-400-eco.html" rel="noopener noreferrer">LINK</a></td><td></td></tr><tr style="background-color: #e9e9e9;"><td style="text-align: center;"><strong>3</strong></td><td>Przewody hydrauliczne</td><td style="text-align: center;"><a target="_blank" title="przewody hydrauliczne" href="http://www.ppoz.sklep.pl/narzedzia-hydrauliczne-weber/1504-weze-hydrauliczne-system-1-wezowy-5m.html" rel="noopener noreferrer">LINK</a></td></tr></tbody></table>

AZ PRODUKTÓ

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-w-ramach-programu-pn-ogolnopolski-program-finansowania-sluzb-ratowniczych-czesc-2-dofinansowanie-zakupu-sprzetu-i-wyposazenia-jednostek-ochotniczych-strazy-pozarnych-2/?fbclid=IwAR25A4wQ791KpxJW0TM7WOgJeHwsh08MapO40BmqUYUlhreU3TZIxXFxtJA#info-1

KUJAWSKO-POMORSKIE

Aktywne filtry

Nowe produkty

Prądownica wodna regulowana...
  • Nowy
Dostępny
Narzędzie ratownicze...
  • Nowy
Dostępny
Motopompa STIHL WP 900...
  • Nowy
Dostępny
Motopompa STIHL WP 600...
  • Nowy
Dostępny
Wszystkie nowe produkty
Produkt dodany do ulubionych

Nasza strona internetowa używa plików cookies (tzw. ciasteczka) w celach statystycznych, reklamowych oraz funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować stronę do twoich potrzeb. Każdy może zaakceptować pliki cookies albo ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce, dzięki czemu nie będą zbierane żadne informacje. Dowiedz się więcej jak je wyłączyć.