Na terytorium Polski funkcjonuje obecnie ponad 16,5 tysiąca Ochotniczych Straży Pożarnych. Średnio, w każdym powiecie, funkcjonuje ponad 40 jednostek OSP prowadzących działalność kulturalną, sportową, oświatową czy ratowniczą. Zaledwie co trzecia z nich jest w stanie podejmować się wszystkich działań zawartych w przepisach ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Oznacza to, że w wielu przypadkach jednostki OSP nie są odpowiednio wyekwipowane, a ochotnicy nie mają wystarczającego przeszkolenia czy ważnych badań lekarskich.

Sprzętowe warunki uczestnictwa jednostek ochotniczych w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym

Tylko nieznaczna część Ochotniczych Straży Pożarnych uzyskuje akces do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, którego zadaniem jest stworzenie jednolitego i spójnego układu, skupiającego powiązane ze sobą różne podmioty ratownicze. Uczestnictwo w KSRG oznacza możliwość otrzymania pokaźnego zastrzyku finansowego - jednostki włączone do systemu uzyskują ok. 70% środków przeznaczonych na finansowanie OSP.

Jednym z warunków przyjęcia do krajowego systemu jest spełnienie wymaganych kryteriów zawartych w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 2 października 2014 roku. Do systemu może zostać włączona jednostka, która posiada przynajmniej jeden średni lub ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy, co najmniej 12 wyszkolonych ratowników, skuteczny system łączności powiadamiania i alarmowania oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie tej łączności na potrzeby działań ratowniczych.

Infrastruktura remiz Ochotniczych Straży Pożarnych

hydrant, remizaIstotne jest przygotowanie infrastruktury, która będzie umożliwiała użytkowanie tego rodzaju sprzętu. Mowa tutaj przede wszystkim o budynku remizy spełniającym wytyczne umieszczone w uchwale Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP z 2014 roku, w której zawarto m.in. wymogi funkcjonalno-użytkowe i techniczne dla remiz.

Strażnica OSP musi spełniać warunki umożliwiające sprawowanie funkcji operacyjnych, logistycznych, administracyjno-biurowych oraz kulturalno-oświatowych.

Każdy z budynków musi posiadać garaż na pojazdy ratownicze, pokój biura, łazienkę, szatnię, salę szkoleniową, punkt alarmowy czy odpowiednio przygotowaną bramę garażową.

Wyróżniony ekwipunek umożliwia realizację zadań OSP z zakresu ochrony przeciwpożarowej, w tym także pożarów wewnętrznych i ratownictwa technicznego. Ekwipunek obejmuje kilka grup, podzielonych ze względu na rodzaj wykorzystywanego wyposażenia:

1. Ekwipunek indywidualny oraz środki ochrony osobistej - w tym przede wszystkim szelki ratownicze, kamizelka odblaskowa, spodnie pilarza, kalosze, rękawice, kominiarka niepalna, hełmy, pasy, toporki czy zatrzaśniki. W niektórych przypadkach wymagane będzie posiadanie również aparatu powietrznego, zaś wyposażenie takie jak podpinka linkowa czy nóż nie musi znajdować się bezpośrednio w pojeździe

2. Pompy pożarnicze

3. Armatura i osprzęt

4. Sprzęt ratowniczy

5. Narzędzia ratowniczo-pomocnicze

6. Podręczny sprzęt gaśniczy

7. Sorbenty i neutralizatory

8. Oświetlenie i łączność

9. Sprzęt do udzielania pierwszej pomocy

10. Akcesoria pomocnicze

Co więcej, każde z pomieszczeń remizy musi być przystosowane do działalności jednostek strażackich. Nadrzędną kwestią jest odpowiednie wyposażenie lokali, prawidłowe umiejscowienie systemów łączności, zainstalowanie automatyki bramy, wyposażenie szatni w wygodne szafki dla strażaków.

Szafy strażackie muszą być specjalnie dostosowane na potrzeby remiz. Powinny charakteryzować się odpornością na korozję. Zwykle posiadają perforowaną powierzchnię, umożliwiająca odprowadzanie wody. Dla lepszego dostosowania do potrzeb strażaka, niezbędne jest wyposażenie szafek w drążek i uchwyty, a także zapewnienie odpowiedniaj ilości miejsce na akcesoria.

Szerokość i głębokość szafki musi umożliwiać włożenie do niej hełmu oraz ubrania strażackiego.


Zobacz SZAFY STRAŻACKIE w ofercie naszego sklepu - >


Wyposażenie jednostek Państwowej Straży Pożarnej

Szczegółowe zasady wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej określają ramy przepisy zawarte w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, który jest organem nadrzędnym wobec Komendanta Głównego PSP. Państwowy akt prawny zawiera standard wyposażenia dla konkretnych rodzajów jednostek Państwowej Straży Pożarnej.

Ze względu na szerokie spektrum obowiązków realizowanych przez tę służbę, wyodrębniono normy wyposażenia właściwe dla dedykowanych grup PSP, spełniających konkretne zadania w zależności od przeznaczenia jednostki. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad wyposażenia jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej wytycza normy dotyczące minimalnego wyposażenia: komend powiatowych i wojewódzkich PSP; specjalistycznych grup ratowniczych; szkół PSP; bazy sprzętu specjalistycznego i środków gaśniczych.