Dotacje

Dotacje Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej  2021 r.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. 
Beneficjentami są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Celem programu jest wsparcie w zakupie specjalistycznego sprzętu strażackiego wykorzystywanego w akcjach ratowniczych oraz podczas usuwania skutków zagrożeń przez jednostki OSP.

WYKAZ PRODUKTÓW

L.p.Wyposażenie osobiste i ochronneLink
w sklepie
UWAGI
1Ubranie specjalneLINKCNBOP
2Obuwie buty specjalne strażackie skórzaneLINKCNBOP   
3Obuwie buty specjalne strażackie gumoweLINKCNBOP
4Rękawice specjalneLINKCNBOP
5Kominiarka niepalna strażackaLINKCNBOP
6Hełm strażackiLINKCNBOP
7Ubranie koszaroweLINK
8Spodnie pilarza
9WoderyLINK
10Kombinezon ochronny na owadyLINK
11Aparat powietrzny nadciśnieniowyLINKCNBOP
12Butla do aparatu powietrznegoLINK
13Maska do aparatu powietrznego wraz z pokrowcemLINKCNBOP
14Sygnalizator bezruchuLINKCNBOP
15Szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowymLINK


L.p.Sprzęt informatyki i łączności
Link 
w sklepie
UWAGI
1Radiotelefon przenośnyLINK
2Ładowarka do radiotelefonu przenośnegoLINK
3Radiotelefon przewoźnyLINK
4System selektywnego alarmowania
5MegafonLINK
6Syrena alarmowaLINK
L.p.Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
Link do produktu
w sklepie
UWAGI
1Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych
2Agregat zasilającyLINK
3Przewody hydrauliczneLINKL.p.Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej
Link do produktu
w sklepie
UWAGI
1Drabina przenośna ratowniczaLINKCNBOP
2Agregat prądotwórczy min. 3,0 kVaLINK
3Pompa do wody zanieczyszczonej o wydajności min. 1000 dm3/min z kompletem wężyLINKCNBOP
4Motopompa pożarniczaLINKCNBOP
5Pompa pływającaLINKCNBOP
6Zbiornik przenośny na wodę o poj. min. 2000 dm3LINK
7Wąż ssawnyLINKCNBOP
8Wąż tłocznyLINKCNBOP
9Smok ssawnyLINKCNBOP
10Prądownica wodnaLINKCNBOP
11Prądownica pianowaLINKCNBOP
12Wytwornica pianyLINKCNBOP
13Kurtyna wodnaLINKCNBOP
14Zasysacz liniowyLINKCNBOP
15RozdzielaczLINKCNBOP
16ZbieraczLINKCNBOP
17Stojak hydrantowyLINKCNBOP
18TłumicaLINK
19Topór / inopur / siekierołom / narzędzie wielofunkcyjneLINK
20Pilarka do drewna min 2.2 kWLINK
21Pilarka ratownicza do materiałów wielowarstwowych min 4.0 kW
22Piła tarczowa do stali i betonu min 3.0 kWLINK
23Detektor prądu przemiennegoLINK
24Detektor do pomiaru stężeń tlenu i tlenku węglaLINK
25Wentylator oddymiającyLINK
26Sprzęt do oświetlenia terenu akcji ratowniczejLINK
27Sprzęt do oznakowania terenu akcjiLINK
28Parawan ochronnyLINK
29Zabezpieczenie przed uruchomieniem poduszki airbagLINK
30Siodełko wężoweLINK
31Mostek przejazdowyLINK
32Sito kominoweLINK
33Spalinowy opryskiwacz plecakowyLINK
34Bosak dielektrycznyLINK
35Nożyce dielektryczne
36Latarka kątowa LINK
37Zestaw podkładów i klinów do stabilizacji pojazdówLINK
38Podpora stabilizującaLINK
39Linka strażacka ratownicza o długości min 30 mLINKCNBOP
40Ściągacz linowy (przeciągarka ręczna) wraz z liną o długości min. 20 m
41Wysokociśnieniowy agregat wodno - pianowy do samochodu pożarniczego
42Ratowniczy sprzęt hydraulicznyLINK
43Namiot pneumatyczny wraz z osprzętemLINK


INFORMACJE

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Ogólnopolskiego programu finansowania służb ratowniczych Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (tzw. „Mały Strażak”).
Dla kogo przeznoczone są dotacje w ramach programu ?
W Programie uczestniczyć mogą jednostki OSP z terenu całej Polski. Beneficjentem są Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Jaka kwota przeznaczona jest ze środków WFOŚiGW dla OSP w 2021 r. ?
W ramach programu Narodowy Fundusz dofinansuje zakup sprzętu strażackiego ratowniczo – gaśniczego, zgodnie z wykazem sprzętu wskazanym w załączniku do Programu, w formie dotacji w wysokości:
1) Do 100% - kwota maksymalna do 20.000,00 zł dla jednostek nie będących beneficjentami Programu w latach poprzednich) oraz 

2) Do 75% - kwota maksymalna do 15.000,00 zł dla jednostek będących beneficjentami Programu w latach poprzednich (przy jednoczesnym udokumentowanym koszcie kwalifikowanym w wysokości 20.000,00 zł)
przęt uzbrojenia i techniki specjalnej<br /></strong></td><td style="text-align: center;">Link do produktu<br />w sklepie</td><td style="text-align: center;">UWAGI</td></tr><tr style="background-color: #e9e9e9;"><td style="text-align: center;"><strong>1</strong></td><td>Zestaw hydraulicznych narzędzi ratowniczych</td><td style="text-align: center;"></td><td></td></tr><tr><td style="text-align: center;"><strong>2</strong></td><td>Agregat zasilający</td><td style="text-align: center;"><a target="_blank" title="Agregat zasilający hydrauliczny" href="http://www.ppoz.sklep.pl/narzedzia-hydrauliczne-weber/1008-agregat-hydrauliczny-v-400-eco.html" rel="noopener noreferrer">LINK</a></td><td></td></tr><tr style="background-color: #e9e9e9;"><td style="text-align: center;"><strong>3</strong></td><td>Przewody hydrauliczne</td><td style="text-align: center;"><a target="_blank" title="przewody hydrauliczne" href="http://www.ppoz.sklep.pl/narzedzia-hydrauliczne-weber/1504-weze-hydrauliczne-system-1-wezowy-5m.html" rel="noopener noreferrer">LINK</a></td></tr></tbody></table>

AZ PRODUKTÓ