Korytarz życia a działanie strażaków

Jednym z priorytetów w działaniu straży pożarnej jest szybkie dotarcie na miejsce zdarzenia lub wypadku samochodowego. Okazuje się jednak, że zadanie to bywa utrudnione przez innych uczestników ruchu drogowego. Wbrew pozorom niewielu kierowców wciąż zdaje sobie sprawę z tego, jaką funkcję pełni korytarz życia oraz jak go prawidłowo tworzyć.

Czym jest korytarz życia?

Kodeks drogowy zawiera zapis, który został wprowadzony po to, aby służby ratownicze, w tym straż pożarna, miały ułatwiony przejazd po drogach publicznych. Brzmi on następująco:

„Uczestnik ruchu i inna osoba znajdująca się na drodze są obowiązani ułatwić przejazd pojazdu uprzywilejowanego, w szczególności przez niezwłoczne usunięcie się z jego drogi, a w razie potrzeby zatrzymanie się”.

Ułatwienie przejazdu pojazdowi uprzywilejowanemu możliwe jest m.in. dzięki zastosowaniu korytarza życia. Jest to ustąpienie miejsca pojazdowi uprzywilejowanemu przez innych uczestników ruchu.

Z korytarza ratunkowego mogą korzystać m.in. straż pożarna, pogotowie ratunkowe, policja oraz pojazdy, które zostały oddelegowane do wsparcia działań służb ratowniczych – piaskarka, laweta pomocy drogowej i inne. Sprawny dojazd strażaków umożliwia im szybkie i skuteczne przygotowanie działań ratunkowych w których mogą zastosować przygotowany sprzęt pożarniczy, w tym głównie z ratownictwa technicznego.

Warto zaznaczyć, że od grudnia 2019 roku korytarz życia jest w Polsce obowiązkowy.

Jak tworzyć korytarz życia?

Korytarz życia jest szczególnie ważny podczas tworzenia się korków na drogach. Kierowcy, którzy zobaczą sygnały świetle lub usłyszą sygnały dźwiękowe, powinni już wcześniej wykonać odpowiednie działania, które ułatwią przejazd pojazdom uprzywilejowanym. Samochód strażacki nawet używając sygnałów dźwiękowych nie dojedzie, jeśli nie będzie miał jak dotrzeć do miejsca wypadku drogowego.

Konieczne jest zjechanie na bok pasa. Pozwoli to na zwiększenie przestrzeni pomiędzy autami i wykorzystanie jej w razie potrzeby. Kierowcy z lewego pasa powinni zjechać maksymalnie w lewo. Natomiast osoby poruszające się prawym pasem (oraz pasami środowymi w przypadku jezdni co najmniej trzypasmowej) powinny zjechać maksymalnie w prawo.

Po utworzonym korytarzu życia pojazdy uprzywilejowane mogą poruszać się w obu kierunkach.

Korytarz życia w działaniach straży pożarnej

Korytarz życia pełni niezwykle ważne funkcje. Kierowcy mają obowiązek utworzenia go szczególnie w miastach, na drogach wielopasmowych oraz na drogach, na których korki są zjawiskiem powszechnym. Dzięki niemu ciężkie, duże wozy strażackie wyposażone w odpowiedni sprzęt strażacki mogą szybciej i sprawniej dotrzeć na miejsce zdarzenia.

Korytarz życia:

  • usprawnia działanie służb ratowniczych, w tym straży pożarnej,
  • umożliwia szybki przejazd na miejsce zdarzenia, a tym samym sprawniejsze podjęcie działań – udzielenie pomocy ofiarom wypadku drogowego czy też rozpoczęcie akcji gaśniczej,
  • liczą się sekundy – strażacy ratują życie ludzkie oraz mienie.


W krajach, w których korytarz życia obowiązuje od dawna, oszacowano, że utworzenie przejazdu dla pojazdów służb ratowniczych zwiększa szanse przeżycia osób uczestniczących w zdarzeniu o 40 procent.

Utworzenie korytarza życia to jednak nie wszystko. Ważne jest także, aby kierowcy zachowali szczególną ostrożność na drogach. Warto mieć świadomość, że utworzonym korytarzem życia w każdym momencie w obu kierunkach mogą przejechać pojazdy służb ratowniczych. Nie wolno więc otwierać drzwi na tę stronę drogi, którą mogą nadjechać służby ani też chodzić po pasie awaryjnym.

W przypadku działań straży pożarnej równie istotne jest nieblokowanie możliwości przejechania drogą pożarową. Niektórzy nieodpowiedzialni kierowcy parkują na takich drogach, co uniemożliwia sprawny przejazd pojazdów szerszych niż auta osobowe.

Korytarz życia a najczęściej popełniane błędy kierowców

Poruszając kwestię korytarza życia, warto zwrócić uwagę na najczęściej popełniane przez kierowców błędy. Są to m.in.:

  • gwałtowne hamowanie przed pojazdem uprzywilejowanym,
  • zjeżdżanie w niewłaściwą stronę (np. z prawego pasa na lewą stronę),
  • wjeżdżanie w kolumnę pojazdów służb ratowniczych,
  • korzystanie z utworzonego pasa w celu ominięcia korków,
  • niespoglądanie w lusterka i niezachowanie należytej uwagi,
  • głośne słuchanie muzyki, co może uniemożliwić odpowiednią reakcję na sygnały dźwiękowe i świetlne pojazdów uprzywilejowanych.


Korytarz życia to idea, która pomaga ratować ludzkie życie i mienie. Dodatkowy pas jest szczególnie ważny w działaniach straży pożarnej, która często porusza się dużymi, ciężkimi samochodami. Manewrowanie nimi w gąszczu innych aut nie zawsze jest proste.